Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Lucija Halužan

 Godina: 2015.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 7: 369-380

 

Sažetak

Autorica u radu prikazuje načine i razloge zbog kojih se danas oblači tradicijska nošnja u dva šokačka lokaliteta u Bačkoj. Propituje otkada je određena nošnja u vlasništvu određene obitelji, kada se i kako nosi, te iz kojeg razloga. Također se nastoje prikazati razlozi zbog kojih se primjena nošnje sačuvala do danas, promišljanja kazivača o budućoj primjeni te iste nošnje, utvrditi u čemu je razlika u odnosu prema nošnji u dva navedena šokačka lokaliteta te ukazati na važnost nošnji kao markera etnokulturnog identiteta Šokaca u Bačkoj.

Ključne riječi: nošnja, Šokci, Monoštor, Bereg.

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/25-2015/1027-04-06-haluzan)Preuzmite dokument[1.1MB]