Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Marino Mihalj

 Godina: 2016.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 8: 187-207

 

Sažetak

U ovome radu autor prikazuje običaj ophoda kraljica na blagdan Duhova u dva vojvođanska sela – Bereg i Monoštor. Običaj ophoda kraljica predstavljen je komparacijom etnografske građe kroz dulje razdoblje, od najranijeg prisjećanja kazivača do današnjih dana, usporedno s podacima iz spomenutih pisanih izvora. Ukazuje se i na problem (dis)kontinuiteta običaja, na njegov društveni aspekt i tendencije revitalizacije. Ophod je analiziran prema nekoliko odrednica – datum obilježavanja, priprema, sastav grupe i nazivlje, odijevanje, ophod (kretanje, koreografija, pjesma, darovi) te revitalizaciji.

Ključne riječi: Duhovski ophodi, kraljice, Monoštor, Bereg

 

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/39-2016/1057-marino-mihalj-ophodi-kraljica-u-beregu-i-monostoru)Preuzmite dokument[803 KB]