Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Zlatko Šram

 Godina: 2009.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 1: 187-210

 

Sažetak

Na uzorku bunjevačkih Hrvata u Vojvodini nastojali smo utvrditi (1) povezanost sociodemografskih karakteristika i deklarativne religioznosti s kulturnim i političkim konzervativizmom kao jednodimenzionalnim konstruktima; (2) utjecaj sociodemografskih karakteristika i deklarativne religioznosti na latentnu konfiguraciju dimenzija kulturnog i političkog konzervativizma i (3) predikativnu važnost dimenzija kulturnog i političkog konzervativizma u pogledu preferencija različitih političkih opcija. Istraživanje je izvršeno na uzorku od 489 punoljetnih bunjevačkih Hrvata u Subotici od kojih se polovica nacionalno izjasnila Hrvatima, a druga „samo“ Bunjevcima. Rezultati su pokazali da je političko-kulturni obrazac nazvan „tradicionalna autoritarnost i socijalistički mentalitet“ u većoj mjeri izražen kod niže obrazovanih ispitanika koji su se nacionalno izjasnili samo kao Bunjevci i kod kojih je prisutan manji stupanj religioznosti. Dimenzije političkog konzervativizma ili socijalističkog mentaliteta, za razliku od kulturnoga, pokazale su se važnim prediktorima preferencija onih političkih opcija koje Bunjevcima negiraju pripadnost hrvatskoj naciji. Autoritarnost, netolerantnost dvoznačnosti, izbjegavanje neizvjesnosti i dogmatizam jesu oni koncepti pomoću kojih se pokušava objasniti i razumjeti političko-kulturni konzervativizam jednoga dijela bunjevačkih Hrvata.

Ključne riječi: konzervativizam, tradicionalna autoritarnost, socijalistički mentalitet, političke opcije, bunjevački Hrvati, Vojvodina

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/13-2009/951-sram2009r)Preuzmite dokument[6.05 MB]