Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Drago Župarić-Iljić

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 189-208

 

Sažetak

Analiziranjem upitnika na kojeg su odgovorili predstavnici manjinskih organizacija Hrvata u Srbiji o prekograničnoj suradnji koju njihove organizacije ostvaruju s civilnim i državnim sektorom Republike Hrvatske, u ovom radu je opisano i ilustrirano doživljavanje najvažnijih odrednica i obrazaca te suradnje među pripadnicima hrvatske manjine u Srbiji. Uspoređujući sličnosti i razlike u percepciji grupiranih odrednica prekogranične suradnje, uz osvrte na opći položaj manjinske zajednice Hrvata u Srbiji, u ovom radu analiziramo sljedeće: 1. percepciju pravne zajamčenosti ostvarenja prava prekogranične suradnje, 2. percepciju dosadašnje kvalitete i značaja prekogranične suradnje, 3. percepciju financijske održivosti prekogranične pomoći i suradnje, 4. percepciju općeg položaja manjine i potreba u odnosu prema domicilnoj državi.

Ključne riječi: Hrvati, manjinske organizacije, Srbija, Hrvatska, prekogranična suradnja, percepcija

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/926-zupilj2010r)Preuzmite dokument[93.45 KB]