Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Katarina Čeliković

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 209-222

 

Sažetak

Hrvatska manjinska zajednica u Vojvodini nova je manjina, a njezina kulturna scena svoj najvidljiviji segment ima u 30-tak mjesnih udruga kulture. Ona je uglavnom manifestativnog karaktera, a opstaje zahvaljujući naporima i entuzijazmu pojedinaca. Udruge su najčešće bez svoga vlastitog prostora za rad, a rade uz izražene probleme financiranja te uz manjak kadrovskih kapaciteta.Kulturne prakse pokazuju veliku zastupljenost folklorno-tradicijskih sadržaja u programima udruga. Izostanak planiranja kulturnih aktivnosti rađa velik broj manifestacija i njihovo preklapanje ali i slabu vidljivost u medijima kako domicilne tako i matične države. Deficit komunikacije među udrugama i potreba za budućim modelima organiziranja, poput saveza udruga (po teritorijalnoj podjeli ili po sličnosti manifestacija) nametnuo se kao interesantno rješenje za programsku suradnju među udrugama. Prva istraživanja hrvatske kulturne scene (o broju, stanju, kapacitetima i kulturnim praksama) poduzeo je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata tijekom 2009. i 2010. godine, što je sadržaj ovoga rada.

Ključne riječi: Hrvati – Vojvodina, hrvatske udruge, kulturne prakse

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/927-celikovic2010r)Preuzmite dokument[329.26 KB]