Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Dražen Živić

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 229-241

 

Sažetak

Na temelju rezultata popisa stanovništva u Srbiji analizirano je kretanje broja i promjena prostornog razmještaja Hrvata u Vojvodini, u razdoblju od 1948. do 2011. Ustanovljena je kontinuirana ukupna depopulacija od 1961. U tom je razdoblju (1961.–2011.) broj Hrvata u Vojvodini smanjen za čak 67,6 %, pa je i udio hrvatskog u ukupnom stanovništvu u tih pola stoljeća smanjen sa 7,8 % na svega 2,4 %. Razlozi tako snažnoj depopulaciji su brojni, no moguće ih je sažeti u sljedeće činitelje demografskog regresa: slaba bioreprodukcija, demografsko starenje, negativna migracijska bilanca (emigracija), neriješeno manjinsko pitanje te promjena u nacionalnom izjašnjavanju. Depopulacija hrvatskog stanovništva prisutna je i na nižoj prostornoj razini analize. U svim upravno-teritorijalnim sastavnicama Vojvodine broj i udio Hrvata u posljednja dva desetljeća je smanjen. Nešto je značajniji broj i udio hrvatskog stanovništva ostao samo u Zapadnobačkom, Sjevernobačkom i Srijemskom okrugu. U njima je, prema popisu iz 2011., bilo koncentrirano 72,7 % svih Hrvata u Vojvodini, ali su Hrvati činili svega 5,0 % njihova ukupnog stanovništva.

Ključne riječi: Hrvati, Vojvodina, depopulacija, demografsko starenje

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/966-zivic2012r)Preuzmite dokument[187.72 KB]