Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Jasminka Dulić

 Godina: 2014.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 6: 315-333.

 

Sažetak

U radu se iznose rezultati istraživanja kojim se nastojala utvrditi povezanost vrijednosnih orijentacija, etničkih i društvenih stavova s nacionalnim samopoštovanjem. Ispitivanje je provedeno na prigodnom uzorku od 321 ispitanika pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini. Rezultati multiple regresijske analize pokazali su da su značajni prediktori nacionalnog samopoštovanja otvorenost za nova iskustva u negativnom smjeru, a u pozitivnom smjeru tradicionalizam i konformizam. Značajni prediktori Nacionalne afektivne vezanosti su u pozitivnom smjeru tradicionalizam i konformizam, a u negativnom smjeru bogatstvo i moć i prosocijalna orijentacija. Značajan prediktor Nacionalne zatvorenosti i nepovjerenja je tradicionalizam. Utvrđena je povezanost autoritarnosti i nacionalnog samopoštovanja te dimenzija etnocentrizma i povezanost orijentacije ka socijalnoj dominaciji s nacionalnom isključivosti. U pozadini izražavanja nacionalnog samopoštovanja nalazi se nacionalna afektivna vezanost ali ne i nacionalna isključivost, predrasude i pristranost u socijalnim transakcijama.

Ključne riječi: nacionalno samopoštovanje, etnocentrizam, vrijednosti, autoritarnost, socijalna dominacija

Privitak:
Download this file (12 JasminkaDulic2014.pdf)Preuzmite dokument[200 KB]