Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Tomislav Žigmanov

 Godina: 2014.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 6: 301-313.

 

Sažetak

U radnji se analiziraju znanstvene i publicističke radnje objavljene u vidu samostalnih monografija ili članaka u znanstvenim i stručnim časopisima te zbornicima, koje referiraju na društveni položaj hrvatske zajednice u Vojvodini nakon 2000. godine, to jest nakon sloma režima Slobodana Miloševića. Autor pri tomu razlikuje dvije vrsta napisa – u prvoj skupini su one radnje koje potpisuju osobe koje dolaze izvan hrvatske zajednice u Vojvodini, što se onda imenuje kao ino-tematiziranje društvenog položaja Hrvata u Vojvodini, a drugu skupinu čine radnje čiji su autori Hrvati iz Vojvodine, što se onda imenuje kao auto-tematiziranje. Tako podijeljene, radnje se potom podvrgavaju komparativnim analizama, s glavnim ciljem da se utvrdi na koji je način i u kojem opsegu elaboriran društveni položaj Hrvata u Vojvodini. Osnovni nalazi kazuju da postoji pojednostavljena i iskrivljena slika njihovoga, bitno pozitivno određenog, društvenog položaja kod ino-tematiziranja, napose od strane autora koji dolaze iz srbijanskog znanstvenog prostora koji svoje radnje objavljuju u prestižnijim časopisima i zbornicima, dok se auto-tematiziranje kod jednoga broja autora odvija uz brojne deficite, a znanstvene relevantne radnje Hrvata iz Vojvodine o njihovom društvenom položaju u većini se objavljuju kod nerelevantnih nakladnika i istovrsnih periodičnih publikacija. Posljedice takvoga stanja očituju se i u drugim ravnima društvenog života, napose u prostoru vidljivosti i općeg znanja o društvenom položaju Hrvata u Vojvodini, što na koncu ima implikacije i u ravni političkih mjera, kako onih koje poduzimaju srbijanske vlasti tako i vanjskopolitičke mjere Republike Hrvatske.

Ključne riječi: Hrvati, Vojvodina, društveni položaj, auto-tematiziranje, ino-tematiziranje

Privitak:
Download this file (11 Zigmanov2014.pdf)Preuzmite dokument[92.2 KB]