Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Ante Sekulić

 Godina: 2009.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 1: 213-249

 

Sažetak

Prikaz počinje zemljopisnim međama istraženog područja. Zatim slijedi kratki prikaz društvenih i crkvenih odnošaja među našim žiteljstvom tijekom četiri minula stoljeća. Posebni pak dio čini popis istraživača koji su pridonijeli ubilježbi filozofskih djela hrvatskih pisaca u našu baštinu (Ivan Kujunždić, F. E. Hoško, Tomo Vereš, Ante Sekulić i dr.). U završnom dijelu prikaza zabilježene su neke pripomene i misli o svemu što je do danas učinjeno u istraživanju spomenute baštine.

Ključne riječi: filozofska baština, Bačka, Podunavlje, franjevci, Bosna Srebrena, filozofsko učilište

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/13-2009/952-sekulic2009r)Preuzmite dokument[36.64 MB]