Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Marjan Ostrogonac

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 309-322

 

Sažetak

Namjera ovog rada je prikazati biografiju Tome Vereša i istaknuti važne dijelove njegova filozofsko-teološkog opusa. U radu se želi prikazati Tomo Vereš najprije kao čovjek koji je bio spreman posvuda tražiti istinu. Osim životopisa i raspodjele tematskih područja kojima se bavio, u radu je stavljen naglasak na dvije najvažnije preokupacije Tome Vereša: filozofiju i teologiju sv. Tome Akvinskog i dijalog s Marxom. Verešovo veliko poznavanje Tome Akvinskog omogućilo mu je da njegovu misao prikaže kao aktualnu pokušavajući je uvesti u dijalog s Marxovom filozofijom. U radu su izdvojene dvije knjige koje su kapitalna djela Tome Vereša. Najprije je to njegov prijevod Tome Akvinskog „Izabrano djelo“ iz 1981. godine i njegova disertacija „Filozofsko-teološki dijalog s Marxom“, koja je doživjela dva izdanja.

Ključne riječi: Tomo Vereš, tomizam, dijalog, Marx

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/969-ostrogonac2012r)Preuzmite dokument[101.54 KB]