Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Tomislav Žigmanov, Mario Bara

 Godina: 2009.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 1: 265-277

 

 

Sažetak

U radnji se donosi popis 137 monografskih djela objavljenih u razdoblju od 1990. do konca 2008. koja za temu elaboracije imaju neki segment društvenog i kulturnog života Hrvata u Vojvodini. Riječ je o djelima koja su unutar sebe heterogena po cijelom nizu značajki – od obima preko složenosti i obuhvata teme pa do znanstvene relevantnosti, no u jednu ih cjelinu okuplja istost teme. Popis publikacije o vojvođanskim Hrvatima objavljen je po slijedu koji prati podjelu po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji te abecedni popis autora, s time da su anonimne i publikacije s više autora stavljene na početak niza. Usto, radnja sadrži i kratku analitičku obradu o tome gdje su djela objavljena, mjestu gdje autori djeluju, jeziku objave te vrste znanosti i tematska područja koja se u njima obrađuju.

Ključne riječi: bibliografija, monografije, Hrvati, Vojvodina

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/13-2009/954-zigbar2009r)Preuzmite dokument[402.59 KB]