Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Tomislav Žigmanov, Mario Bara

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 253-280

 

Sažetak

U radnji se donosi popis 314 radnji i članaka objavljenih u razdoblju od 1990. do konca 2008. koji za jedinu ili glavnu temu elaboracije imaju neki segment društvenog i kulturnog života Hrvata u Vojvodini. Autori su se opredijelili da načine cjelovit popis radnji i članaka koji su objavljeni u periodici i zbornicima u Hrvatskoj i Mađarskoj, dok je popis uradaka objavljenih u Srbiji, iz programskih razloga, daleko manji – bit će to tema zasebne radnje. Riječ je o napisima koji su unutar sebe heterogeni po cijelom nizu značajki – od znanstvene utemeljenosti i relevantnosti, preko složenosti i opsega obuhvata teme pa do značaja za (samo)spoznaju i (samo)poznavanje vojvođanskih Hrvata, no u jednu ih suvislu cjelinu okuplja istost teme. Popis članaka i radnji o vojvođanskim Hrvatima objavljen je po slijedu koji prati podjelu po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji te abecedni popis autora, s time da su anonimne i publikacije s više autora stavljene na početak niza. Usto, radnja sadrži i kratku analitičku obradu o tome gdje su ova djela objavljena, mjestu gdje autori djeluju, jeziku objave te vrste znanosti i tematska područja koja se u njima obrađuju.

Ključne riječi: članci, radnje, periodika, zbornici, Hrvati, Vojvodina

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/929-zigbar2010r)Preuzmite dokument[103.21 KB]