Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Mario Bara i Tomislav Žigmanov

 Godina: 2011.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 3: 247-271

 

Sažetak

U radnji se donosi popis monografskih publikacija objavljenih od najranijih vremena – od početka XVI. stoljeća pa do konca 1918. godine, čiji su sadržaji od važnosti za povijest Hrvata u Vojvodini. Autori su nastojali zabilježiti knjige koje izravno i u cijelosti tematiziraju neki segment povijesti bilo koje subetničke skupine Hrvata u Vojvodini, zatim one koje sadržavaju sastavne dijelove kulturne baštine vojvođanskih Hrvata, prije svega vezane uz narodnu književnost; uvrštene su i knjige koje sadržavaju najranije verzije jezikoslovnih radova, kao i početnice za djecu, budući da smatramo da su ona važna vrela kako za povijest jezikoslovlja tako i za povijest obrazovanja; na koncu, ovaj popis bilježi objelodanjena pravila hrvatskih kulturnih udruga, te objavljene prigodnice.

Ključne riječi: bibliografija, povijest, monografske publikacije, Hrvati, Vojvodina

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/15-2011/940-barzig2011r)Preuzmite dokument[123.42 KB]