Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Mario Bara, Tomislav Žigmanov

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 325-351

 

Sažetak

Autori u radnji donose popis od 308 monografskih publikacija objavljenih u razdoblju od 1918. do konca 1989. koje za jedinu ili glavnu temu elaboracije imaju neki segment društvenog i kulturnog života bilo koje subetničke ili regionalne skupine Hrvata u Vojvodini. Predmet obrade bile su i knjige koje sadržavaju sastavne dijelove kulturne baštine vojvođanskih Hrvata, napose vezane uz narodnu književnost. Uvrštene su bibliografske jedinice koje tematiziraju i važne povijesne osobe hrvatskog podrijetla koje su rođenjem i djelovanjem povezane s prostorom Vojvodine. Također, uvrštene su glazbene tiskovine i katalozi izložbi budući da smatramo da su one važan izvor za njihovu povijest umjetnosti. Pored navedenog, ovaj popis bilježi objelodanjena pravila hrvatskih kulturnih, strukovnih i vjerskih udruga.

Ključne riječi: bibliografija, monografije, Hrvati, Vojvodina

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/970-barzig2012r)Preuzmite dokument[138.22 KB]