Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Katarina Čeliković

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 337-376

 

Sažetak

Bibliografski popis/opis monografskih publikacija i članaka u zbornicima, kalendarima i drugim periodičnim publikacijama, objavljenih u razdoblju od 1882. do 2018. godine, odnosi se na raznovrsne segmente društvenog i kulturnog života Šokaca – subetničke skupine Hrvata u Podunavlju, u Vojvodini, i u graničnim mjestima u Mađarskoj kao što je Santovo. Bibliografske jedinice predstavljaju popis građe o podunavskim Šokcima prikupljene putem objelodanjenih bibliografija i publikacija, internet pretragom, pretragom internetskog bibliografskog sustava cobiss.sr i drugih internetskih usluga. Popis građe ne odražava njezinu dostupnost kao ni vjerodostojnost stavova određenih autora, ali omogućava bolji uvid u zastupljenost šokačke subetničke skupine u znanstvenim i stručnim krugovima, a može poslužiti za kvalitetnija buduća istraživanja.

Ključne riječi: bibliografija, povijest, Hrvati Šokci, Bačka, Podunavlje, Vojvodina, Santovo

 
Privitak:
Download this file (2017 337-376.pdf)Preuzmite dokument[ ]