Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Stevan Mačković

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 283-322

 

Sažetak

Ovim analitičkim inventarom, kao i svim drugim obavijesnim pomagalima, pokušavaju se jedinstvene informacije sadržane u gradivu predstaviti istraživačima i javnosti. Jedan od značajnih upravnih fondova u Historijskom arhivu Subotica je F:47 Senat grada Subotice (1918.-1941.). Odjeljenje Senata – Veliki bilježnik postojalo je u periodu 1919.-1931. Sastoji se od 4 knjige i 48 arhivskih kutija. Pored sumarnog inventara za cijeli fond, za pojedina odjeljenja, pa tako i za Velikog bilježnika, izrađeni su i analitički opisi koji opisuju sadržaj na razini predmeta. Uz njih su izrađena i kazala. Katalog za godine 1919. i 1920. predstavlja samo dio toga inventara.

Ključne riječi: Subotica, Senat, Veliki bilježnik, katalog, analitički opis

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/930-mackovic2010r)Preuzmite dokument[106.51 KB]