Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): priredio Đuro Rajković

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 323-340

 

Sažetak

Prepisku između dva vojvođanska glazbena velikana priredio sam na temelju sačuvane Preprekove ostavštine. Nažalost, Preprek nijednu svoju prepisku s drugim osobama nije mogao sačuvati u cijelosti zbog slabovidosti. Kada je započeo dopisivanje s Vidakovićem, bio je već prilično slabovidan, a nedugo potom i posve lišen vida. Svoju je prepisku vodio od godine 1943., zahvaljujući tehničkom suradniku, daktilografu. Iako je suradnik znao da pisma i dopise treba tipkati u dva primjerka, ipak je to ponekad zaboravljao. Zbog toga i u prepisci s Vidakovićem nedostaju poneka Preprekova pisma, što je, s kulturnog stajališta, šteta. Surađivao sam s obojicom, ali s Vidakovićem, nažalost, prekratko. Preprekova prepiska s Vidakovićem pretežito je crkveno-glazbenog značaja. I Preprek i Vidaković su svojim ukupnim djelovanjem na crkveno-glazbenom području uzdigli hrvatsku crkvenu glazbu na zavidnu razinu. Stoga će njihova međusobna prepiska biti zanimljivo štivo ljubiteljima prave crkvene glazbe, a korisno i poučno polaznicima Teološko-katehetskog instituta Subotičke biskupije. Ona će osobitu vrijednost predstavljati crkvenim glazbenicima i muzikolozima. Da bi Preprekova prepiska s Vidakovićem, zbog iznenadne Vidakovićeve smrti, bila zaokruženija, pridodao sam joj pet pisama – prepisku između Prepreka i nekoliko značajnih osoba bliskih i Prepreku i Vidakoviću.

Ključne riječi: Stanislav Preprek, Albe Vidaković, crkvena glazba

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/931-prepiska2010r)Preuzmite dokument[89.46 KB]