Ispis
Hitovi: 1538
 

Sanja Vulić, Vitezovi hrvatskog jezika u Bačkoj, NIU „Hrvatska riječ", Matica hrvatska, ogranak Subotica, Subotica, 2009., 333 str.

 

Autor prikaza: Jasna Melvinger

Godina: 2010.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 343-350

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/24-2010/890-vulic2010p)Preuzmite dokument[64.66 KB]

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Tuesday 22nd of September 2020 09:44:15 PM