Ispis
Hitovi: 1286
 Mandic pismu piva

Živko Mandić, Pismu piva prilipa divojka : ostvaraji uma i duha santovačkih Hrvata, Croatica, Budimpešta, 2012., 327. str.

 

Autor prikaza: Stipan Balatinac

Godina: 2013.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 355-357

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/21-2013/877-mandic2013p)Preuzmite dokument[238.69 KB]

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Friday 10th of July 2020 09:13:30 AM