Ispis
Hitovi: 1364
Stare subotičke porodice : u traganju za oduzetom imovinom svojih predaka, vlastita naklada

Katarina Korponaić, Stare subotičke porodice : u traganju za oduzetom imovinom svojih predaka, vlastita naklada, Subotica, 2012., 190 str.

 

Autor prikaza: Stevan Mačković

Godina: 2013.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 343-347

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/21-2013/873-korponaic2013p)Preuzmite dokument[164.44 KB]

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Sunday 12th of July 2020 10:27:19 AM