Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Prikazi 01 

 Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, (ur. Milana Černelić, Jadranka Grbić Jakopović, Tihana Rubić, Marijeta Rajković Iveta, Matija Dronjić, Mihovil Gotal)

 

Autor prikaza: Goran Pavel Šantek

Godina: 2015.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 7: 383-385

Privitak:
Download this file (01 prikaz_santek2015.pdf)Preuzmite dokument[ ]