Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Prikaz 08 

Zlatko Ifković, Hrvatski glas iz Vojvodine, Hrvatska nezavisna lista, Subotica, 2016., 376 str.

 

Autor prikaza: Ante Horvat Prebeg

Godina: 2017.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 399-401

Privitak:
Download this file (2017_399-401.pdf)2017_399-401.pdf[ ]
prikaz 09 

Marija Šeremešić, Bile riči – rječnik govora Monoštora (vrijeme pedesetih godina prošloga stoljeća), Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2016., 119 str.

 

Autor prikaza: Katarina Čeliković

Godina: 2017.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 401-403

Privitak:
Download this file (2017_401-403.pdf)Preuzmite dokument[ ]
prikaz 10 

Hungarys Neighbors as Kin – States, Political, Scholarly and Scientific Relations Between Hungarys Neighbors and Their Respective Minorities, Hungarian Academy of Sciences, Hungarian Science Abroad Presidental Comittee, Budapest, 2016., 102 str.

 

Autor prikaza: Darko Baštovanović

Godina: 2017.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 403-405

Privitak:
Download this file (2017_403-405.pdf)Preuzmite dokument[ ]
01 robert skenderovic povijest Hrvata 

Robert Skenderović, Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro-Ugarske Monarhije, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata – Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Subotica – Slavonski Brod, 2017., 366 str.

 

Autor prikaza: Vladimir Nimčević

Godina: 2018.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 10: 521-540

Privitak:
Download this file (2018_521-540.pdf)Preuzmite dokument[ ]
02 Misaona popudbina Tome Veresa 

Misaona popudbina Tome Vereša : zbornik radova s međunarodnog filozofsko-znanstvenog skupa : (14. – 16. prosinca 2012.), ur. Tomislav Žigmanov, Zavod
za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2016., 239 str.

 

Autor prikaza: Vladimir Nimčević

Godina: 2018.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 10: 540-542

Privitak:
Download this file (2018_540-542.pdf)Preuzmite dokument[ ]