Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Jasna Ivančić

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 239-295

 

Sažetak

U radnji se govori o bačkom Hrvatu Albi Vidakoviću, svećeniku, skladatelju i muzikologu. Glazbenu je naobrazbu počeo stjecati u Subotici, a kao četrnaestogodišnjak odlučio se za život u sjemeništu i svećenički poziv te je školovanje nastavio u isusovačkoj klasičnoj Nadbiskupskoj gimnaziji u Travniku, gdje je došao u dodir s gregorijanskim koralom, nadahnutim „cecilijanskim pokretom“, te je objavio prve pjesmarice. Nakon mature školovanje nastavlja na zagrebačkom Bogoslovnom fakultetu, a glazbene predmete uči kod Franje Dugana – skladatelja, orguljaša, profesora na Muzičkoj akademiji. Za svećenika je zaređen 1937. u Subotici, iste ga godine biskup Budanović šalje na studij crkvene glazbe na Papinskom institutu za crkvenu glazbu u Rimu. Osim što je magistrirao kompoziciju, gregorijanski koral, tijekom studija pokazao je snažan interes za znanstvenoistraživački pristup glazbenopovijesnim i muzikološkim temama koje je kasnije produbio u svojim znanstvenim i stručnim radovima, napose u izdanjima JAZU i u leksikografskim člancima objavljenima u Muzičkoj enciklopediji (napisao oko 200 leksikografskih članaka) i Enciklopediji Jugoslavije Leksikografskoga zavoda u Zagrebu. Tijekom posljednje dvije godine studija započeo je rad i na doktorskoj disertaciji s temom glazbeno-paleografske analize Sakramentara MR 126, koju zbog ratnih prilika nije obranio. Vrijeme Drugoga svjetskog rata zaustavlja ga u Zagrebu gdje predaje na Hrvatskome državnom konzervatoriju, imenovan je glavnim urednikom časopisa Sv. Cecilija (1942.-1946.), a kao regens chori i prebendar zagrebačke katedrale obnovio je rad zbora za koji piše skladbe i kojim postiže veliki uspjeh. Predavao je na zagrebačkome Bogoslovnom fakultetu gdje je 1957. utemeljio Muzikološki seminar, a 1963. Institut za crkvenu glazbu, koji danas nosi njegovo ime. U ovom se radu prikazuje i iznimni Vidakovićev skladateljski doprinos; pisao je mise, skladbe za zbor, solo i orgulje, ali i svjetovne solo popijevke i svjetovne zborske pjesme, priređivao koncerte. Iako višestruko nadaren, upamćen je kao reformator crkvene glazbe, liturgijske glazbe.

Ključne riječi: Albe Vidaković, crkvena glazba, leksikografski članci

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/983-ivancic2013r)Preuzmite dokument[633.16 KB]