Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Vladan Čutura

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 135-147

 

Sažetak

Rad analizira ulogu preporodnoga pjesništva Ante Evetovića Miroljuba čije je ishodište djelo biskupa Ivana Antunovića i njegova časopisa „Bunjevačke i šokačke novine“ s teorijskom okosnicom modernističkih pristupa naciji kao „zamišljenoj zajednici“ (Anderson). Riječ je o načinima sudjelovanja kulturnih artefakata, prije svega poezije, u procesu tvorbe nacionalnog identiteta gdje strategije čitanja pokušavaju p(r)okazati naciju kao imaginarnu i zamišljenu tvorevinu. Imaginiranje nacije na ovaj način nužno će „očešati“ i druge identitete, usko povezane s nacionalnim, kao što su rodni, klasni ili jezični, čemu je također posvećena određena pozornost u ovome radu.

Ključne riječi: Hrvatski narodni preporod, poezija, romantičarske strategije imaginacije, politika identiteta, nacija

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/977-cutura2013r)Preuzmite dokument[89.72 KB]