Ispis
Hitovi: 454

 

 Autor(i): Slaven Bačić

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 179-192

 

Sažetak

U radu autor donosi izvatke iz korespondencije Geze Kikića koja se odnosi na prvi tom njegovoga „Zbornika dokumenata o preporodu bunjevačko-šokačkih Hrvata“, koji je predan u tisak u studenome 1971. godine, ali je zabranjen i slog uništen nakon sjednice CK SKJ u Karađorđevu početkom prosinca iste godine. Za razliku od njegove druge zabranjene knjige „Antologija eseja i kritika bunjevačkih Hrvata“, čiji bi se sadržaj mogao rekonstruirati, to nije moguće u ovom slučaju. Jedino se nešto više podataka o ovom neostvarenom, za bunjevačke Hrvate kapitalnom pothvatu, može saznati iz sačuvanih pisama Geze Kikića iz razdoblja 1970. – 1972. godine.

Ključne riječi: Geza Kikić, narodni preporod, Bunjevci, Šokci, bunjevački Hrvati, šokački Hrvati, bački Hrvati

 
Privitak:
Download this file (2017 179-192.pdf)Preuzmite dokument[ ]

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Sunday 20th of September 2020 08:36:53 AM