Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Slaven Bačić

 Godina: 2016.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 8: 159-166

 

Sažetak

U radu autor iznosi i analizira sadržaj dva pisma najvećeg književnog antologičara bačkih Bunjevaca Geze Kikića, upućena Leksikografskom zavodu u Zagrebu i Miroslavu Krleži, koja se odnose na bačke Bunjevce i još neke teme u prvom izdanju Enciklopedije Jugoslavije. Iz njih izvodi nekoliko zaključaka o samome Kikiću kao znanstveniku te o leksikografskoj praksi u odnosu na bačke Hrvate, te razmatra koliko su učinka imala u budućoj leksikografskoj obradi bačkih Bunjevaca, osobito u drugom izdanju Enciklopedije Jugoslavije.

Ključne riječi: leksikografija, Geza Kikić, Miroslav Krleža, Enciklopedija Jugoslavije, Bunjevci, Šokci, bački Hrvati

 

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/39-2016/1059-slaven-bacic-prinosi-za-leksikografiju-backih-hrvata-dva-pisma-geze-kikica-leksikografskom-zavodu-i-miroslavu-krlezi)Preuzmite dokument[150KB]