Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Vanja Vojvodić

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 185-206

 

Sažetak

Pristupi obrazovanju su raznoliki i vezani su uz promjene društvenih sustava i dakako ideologija. Ovo terensko istraživanje, temeljeno i potpomognuto teorijskom literaturom na dotičnu problematiku, provedeno u Bačkoj na području Subotice, Sombora i Tavankuta donosi interpretaciju višeglasja iskustava. U radu se razmatraju različiti aspekti utjecaja institucija na odgoj i obrazovanje i složenost manjinskog obrazovanja. Obrazovanje u Bačkoj se promatra u odnosu predstavljanja zajednice Hrvata u Vojvodini prema institucijama koje su meritorne u kreiranju propisa o obrazovanju. Njihovo se obrazovanje odvijalo i odvija se putem nedostatnog institucionalnog obrazovanja, te se njegova efikasnost svodi na rad i aktivnost kulturno-umjetničkih društava i srodnih etnokulturnih institucija. Iskustvo zajednice se prenosilo i prenosi se tradicijom preko individualnih i obiteljskih iskustava. U radu se propituje: tko zapravo snosi odgovornost ili čak dužnost ponuditi obrazovne sadržaje te kakva jest ili bi bila recepcija istog? Naravno, postoji zakonodavni okvir manjinskog obrazovanja, ali pripadnici hrvatske manjine imaju ograničenu mogućnost koristiti nastavu na hrvatskom jeziku zbog brojnih društveno-političkih okolnosti koje utječu na njihovo deklariranje u pogledu identiteta. Zaključuje se dakle, da obrazovanje u velikoj mjeri oblikuje identitet osobe, a ovo istraživanje ukazuje kako pitanje etnokulturnog identiteta utječe na broj upisanih polaznika nastave na hrvatskom jeziku.

Ključne riječi: obrazovanje, odgoj, obrazovne institucije, zajednica, Bunjevci, Bačka

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/980-vojvodic2013r)Preuzmite dokument[126.53 KB]