Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Dalibor Mergel

 Godina: 2015.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 7: 193-230

 

Sažetak

Rad je rezultat istraživanja obavljenog u banatskome naselju Starčevu, prigradskom mjestu pokraj Pančeva. U spomenutoj je sredini autor prepoznao visoki stupanj pluralnosti, kao i prisutnost interaktivnih i komunikacijskih međuidentitetskih sporazuma koji se uspostavljaju na nacionalnoj, religijskoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Pitanja koja se pokreću odnose se na to kako etnički Hrvati danas definiraju sebe i svoje mjesto u toj šarolikoj i višenarodnoj sredini, u kakvom su odnosu s ostalim zajednicama, na koji se način razgraničavaju od drugih i sl. Tijekom interpretacije dobivene građe razmotreni su i promišljeni parametri poput etničkog, religijskog, kulturnog, političkog i jezičnog identiteta, osjećaja pripadnosti, identitetskih obilježja, granica, etničke distance, stereotipa, stupnja asimilacije i etničkog miješanja. Jedna od autorovih namjera bila je i upoznavanje šire akademske zajednice s načinima istraživanja s pripadnicima do sad u manjoj mjeri prepoznatih etničkih skupina u Banatu, i mogućnostima primjene relevantnih teorija u analizi prikupljenog etnografskoga materijala.

Ključne riječi: banatski Hrvati, Starčevo, identitet.

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/25-2015/1021-04-01-mergel)Preuzmite dokument[326KB]