Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Gabriela Paradžik, Sonja Periškić i Andrea Višak

 Godina: 2015.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 7: 253-287

 

Sažetak

Autorice u radu prikazuju posmrtne običaje u Monoštoru i Beregu ukazujući na razlike i sličnosti u ta dva mjesta: molitve za olakšavanje smrti, objavljivanje i oglašavanje smrti, pripreme za pogreb, jaukanje, konak, prašćanje, pogreb, pokojničke pjesme, prilozi u lijes i u grob, običaji nakon ispraćaja, karbine, grobovi, žalost, sjećanja na pokojnika, vjerovanja vezana uz smrt.

Ključne riječi: Monoštor, Bereg, pogrebni običaji.

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/25-2015/1023-04-03-paradzik-et-al)Preuzmite dokument[5.7MB]