Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Sindy Vuković

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 289-318

 

Sažetak

U ovome radu autorica analizira posmrtne običaje Hrvata iz Srijema. Istražena su tri lokaliteta: Petrovaradin, Sot i Golubinci, u razdoblju od 3. do 7. travnja 2017. godine, u sklopu kolegija Prakse terenskog istraživanja pod vodstvom profesorice dr. sc. Milane Černelić. Kontrolno istraživanje provedeno je u razdoblju od 10. do 13. travnja 2018. godine. Svrha istraživanja bila je utvrditi na koji se način posmrtni običaji i obredi, kao tradicijski oblici simboličkog ponašanja, manifestiraju unutar istraživane kulture, koje sve dimenzije obuhvaćaju i u kojoj mjeri se i dalje prakticiraju. Rad je podijeljen na sljedeće tematske cjeline, odnosno aspekte posmrtnih običaja: pripreme za smrt (odjeća za ukop, praštanje, pokojnikova ostavština, bolesničko pomazanje, predznaci smrti), radnje neposredno nakon smrti (postupanje s tijelom pokojnika, uređivanje odra, vjerovanja), oglašavanje i objavljivanje smrti, bdjenje, pogreb, daća, žalovanje, grob, nakon sahrane (odlazak s groblja, misa, Sisvete, sjećanje na mrtve) i ostala vjerovanja vezana uz smrt.

Ključne riječi: posmrtni običaji, Srijem, Hrvati

 
Privitak:
Download this file (2017 289-318.pdf)Preuzmite dokument[ ]