Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Klara Tončić

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 213-250

 

Sažetak

Autorica u radu istražuje karakteristične oblike tradicijskoga graditeljstva u selima Plavna i Bođani i u gradu Bač u Vojvodini. Riječ je o kućama nabijačama koje svojstvenim načinom gradnje i korištenim materijalom tvore vrijedni dio materijalne kulture ovoga područja. Cilj rada je prikazati razvoj kuća nabijača, njihove temeljne karakteristike, kao i njihovu sudbinu u ovim mjestima. Autorica također tematizira i preispituje kuće nabijače kao neodvojivi dio tradicije i identiteta šokačkih Hrvata koji žive na ovim prostorima i, sukladno tomu, motivaciju za njihovom revitalizacijom.

Ključne riječi: kuće nabijače, tradicijsko graditeljstvo, šokački Hrvati

 
Privitak:
Download this file (2017 213-250.pdf)Preuzmite dokument[ ]