Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Marina Balažev

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 195-212

 

Sažetak

Temeljem podataka prikupljenih kvalitativnom metodologijom, rad prikazuje osnovne elemente života Hrvaticâ (subidentitetske odrednice Šokicâ) u dvama selima u Bačkoj (Vojvodina, Srbija). Više od deset kazivačica govori o važnijim životnim trenutcima: rođenju, djetinjstvu, mladenaštvu, školovanju (ili izostanku istoga), braku. Rad pokazuje kako je ženin život bio ograničen malim brojem uloga koje su se ostvarivale, prije svega, u obitelji. Promjenom društvenih okolnosti nakon Drugog svjetskog rata, a posebice šezdesetih godina 20. stoljeća, i ženine se uloge umnožavaju. Rad pokušava ocrtati tradicijski propisana pravila i uloge, poželjne modele ženskosti, brak iz ženske perspektive te neke od segmenata svjetonazora. U pitanju su običaji i način života žena različite životne dobi na lokalitetima Bereg i Monoštor.

Ključne riječi: Hrvati Šokci, Vojvodina, žene, identitet, rodne uloge

 
Privitak:
Download this file (2017 195-212.pdf)Preuzmite dokument[ ]