Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Maja Flajsig

 Godina: 2018.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 10: 343-364

 

Sažetak

U radu se prikazuju rezultati istraživanja običaja svetog Vinka u zajednicama srijemskih Hrvata, provedenog travnja 2017. u mjestima Sot, Petrovaradin i Novi Slankamen, i u siječnju 2018. godine koje je dopunjeno istraživanjem i u Starom Slankamenu i Rumi, gdje je autorica obavila istraživanje metodom sudjelovanja s promatranjem. Prikazuju se karakteristike vinogradarskog običaja koji obilježava početak vinogradarske godine, te način na koji su se one mijenjale tijekom vremena, kao i razlike i specifičnosti u izvođenju običaja u istraženim lokalitetima. Sociobiološke okolnosti koje uvjetuju preoblikovanje običaja ili njegovo izostajanje bit će istaknute kako bi se stekao pomniji uvid u svakodnevni život i njihov odraz na kulturnu baštinu područja.

Ključne riječi: sv. Vinko, vinogradarski običaj, Srijem

 

Cjeloviti tekst radnje bit će dostupan nakon objave sljedećeg broja Godišnjaka.