Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Marko Tucakov

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 321-334

 

Sažetak

Cilj ovog rada je dobiti i analizirati podatke o brojnosti tri vrste sinantropnih ptica gnjezdarica u selu Bereg (Bački Breg, SZ Bačka, Srbija) i razmotriti odnos stanovnika ovog sela spram njih. Tijekom reproduktivne sezone 1999. i djelomice 2000. godine, izvršen je cenzus parova i gnijezda lastavice (Hirundo rustica) i piljka (Delichon urbica) u ovom selu na reprezentativnom uzorku kućanstava i objekata njihova gniježđenja. Analiziran je i broj parova bijele rode (Ciconia ciconia) u selu u razdoblju 1957. – 2017. Okarakteriziran je odnos anketiranih vlasnika kućanstava i objekata spram ove tri vrste, osobito spram njihova gniježđenja na i u objektima koji se koriste. Broj parova bijele rode je u 2017. bio šest puta manji nego 1957. godine (jedno gnijezdo naspram šest). Pretpostavljeni razlozi su gubljenje skupa 1356 hektara povoljnih staništa za prehranu (livada, pašnjaka, plitkih vodenih staništa) u okolici sela tijekom druge polovice XX. stoljeća zbog intenziviranja poljoprivrede, kao i nestanak stogova sijena i slame, nekadašnjih glavnih mjesta za smještaj gnijezda. Odnos Berežaca prema bijeloj rodi je pozitivan s elementima vrlo pozitivnih, proaktivnih praksa, primjerice postavljanja zamjenskoga stupa i platforme čiji je cilj privući par bijele rode da se nastani na ovako umjetnom gnjezdilištu. U Beregu je navedene godine 62,5% pregledanih kućanstava imalo gnijezda lastavica, a 78% gnijezda je bilo u objektima u kojima se uzgajala stoka. Dokazan je značaj tradicionalno građenih staja za gniježđenje lastavice, te, još više, značaj uzgoja stoke u tim stajama, budući da izostanak stoke iz staja vrlo brzo dovodi i do prestanka gniježđenja lastavica u njima. Registrirani su primjeri rušenja gnijezda lastavica u stajama, kao i zatvaranja objekata kako ptice ne bi mogle u njih ući i gnijezditi se. U većini slučajeva prevladavao je neutralni ili pozitivni stav. Registrirani su i slučajevi pomoći lastavicama u gniježđenju: u učvršćivanju strukture gnijezda i pravljenju blata koje lastavice rabe za izgradnju gnijezda. Sva gnijezda piljka u Beregu su se nalazila na vanjskim dijelovima objekata. Zabilježen je negativan odnos stanovnika Berega prema ovoj vrsti u vidu rušenja gnijezda ili začetaka gnijezda, te postavljanju zapreka na mjestima gniježđenja, kao i, rasprostranjeniji, neutralni odnos i toleriranje njihove prisutnosti, čak i kada prljaju izmetom prostore u okolici gnijezda.

Ključne riječi: sinantropne ptice, lastavica, piljak, bijela roda, Bereg

 
Privitak:
Download this file (2017 321-334.pdf)Preuzmite dokument[ ]