Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Katolicko drustvo Ivan Antunovic logo novi

Opći podaci

Osnovano 1989. (kao Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović)
Broj članova: oko 80 redovitih članova

Kontakt:
24000 Subotica, Trg Svete Terezije br. 3
Tel: +381 (0)64/322-66-13
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vodstvo:
dr. sc. Ivica Ivanković Radak, predsjednik,

Tel: +381 (0)64/322-66-13

Lazar Cvijin, potpredsjednik,
Klara Dulić, tajnica

Danijel Mandić, rizničar

Sekcije (odjeli):
Bunjevačko-šokačka knjižica Ivan Kujundžić – pročelnica prof. Katarina Čeliković,
Arhivski odjel Lajčo Budanović – pročelnik Petar Skenderović,
Odjel za znanost, književnost i umjetnost Josip Andrić – pročelnik Svetislav Milanković,
Etnološki odjel Blaško Rajić – pročelnica prof. Jelena Piuković
Nakladnički odjel Ivan Evetović – pročelnik Josip Štefković

Manifestacije i aktivnosti:
Razgovor
, siječanj, općinski značaj
Dani biskupa Ivana Antunovića
Književna večer u okviru Dužijance, kolovoz, općinski značaj
Susret subotičkih zborova
Susret dječjih crkvenih zborova Zlatna harfa
Izložba božićnjaka, prosinac, općinski značaj
Izdavanje katoličkog lista Zvonik
Izdavanje godišnjeg kalendara Subotička Danica

Više o udruzi

KATOLIČKO DRUŠTVO IVAN ANTUNOVIĆ, crkveno-kulturna institucija Subotičke biskupije. Pokretači ideje o osnivanju bili su svećenici Marko Vukov i Josip Temunović te odvjetnik Bela Ivković. Dekret o osnivanju potpisali su biskup u miru Matija Zvekanović i subotički biskup Ivan Pénzes 4. XI. 1989., a osnivačka skupština održana je u sjemeništu Paulinum 26. III. 1990. Dekretom su imenovana „prva tri asistenta“ (vodstvo Instituta) – svećenici Lazar Ivan Krmpotić, Stjepan Beretić i Andrija Kopilović. Okuplja hrvatski kler iz Bačke te intelektualce bliske Katoličkoj crkvi. Osnovan je pod nazivom Institut Ivan Antunović, 1997. mijenja ime u Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović, a 2013. godine u Katoličko društvo za kulturu povijest i duhovnost Ivan Antunović. Kasnije dolazi do još jedne promjene imena, tako da sada glasi Katoličko društvo Ivan Antonović. Sjedište ima u Subotici.

Bavi se skupljanjem, proučavanjem, čuvanjem, publiciranjem i predstavljanjem hrvatske kulturne baštine. Djelovanje se ostvaruje kroz odjele: Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić, Arhivski fond Lajčo Budanović, Izdavački odjel, Etnografski odjel Blaško Rajić, Glazbeni odjel Dr. Josip Andrić, Odjel likovne umjetnosti, Odjel za pastoral, Odjel za društvena pitanja Hrvata u Bačkoj, Književni klub Miroljub i Odjel za financijsko-imovinsko poslovanje.

Od 1991. godine u siječnju organizira godišnju manifestaciju „Razgovor“, koja se od kraja 1990-ih priređuje u sklopu Dana biskupa Ivana Antunovića. Riječ je o obnovljenoj manifestaciji, koja je održavana u Subotičkoj matici početkom siječnja 1934.-41. u spomen obljetnice smrti biskupa Ivana Antunovića. Vrlo plodno je djelovanje Izdavačkoga odjela koji je samostalno ili u sunakladništvu objavio pedesetak naslova u različitim nakladničkim cjelinama (Serija Duhovnost: edicije Poezija, Meditacije, Kateheza, Sveci, Teološki eseji, Razgovori, Narodno blago; Serija povijesna baština; Edicija Zavičajni velikani; Edicija Izabrana djela; Edicija monografija; Edicija baština; Biblioteka suvremeni pjesnici; Narodni običaji bačkih Hrvata) ili izvan njih. Izdavao je Zbornik Ivan Antunović 1990.-94., bio je nakladnik lista Bačko klasje 1991.-94. i kalendara Subotička Danica 1991.-94. U nakladi Društva tiskan je molitvenik Slava Božja Stjepana Beretića (1996., 2003².).

Organiziralo je velik broj znanstvenih skupova, književnih večeri, koncerata, izložaba, obilježavanja obljetnica hrvatskih velikana u Vojvodini i dr. Te kulturne aktivnosti bile su osobito važne tijekom 1990-ih, kada drugih institucija hrvatskoga naroda u Bačkoj gotovo da i nije bilo (osim HKC-a Bunjevačko kolo iz Subotice; HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta, HKUD-a Vladimir Nazor iz Sombora, te HKPD-a Silvije Strahimir Kranjčević iz Berega). Od 1999. priređuje izložbu božićnih kolača „božićnjaka“ u Subotici, organizira Susret subotičkih zborova (od 1997.), susret dječjih crkvenih zborova Zlatna harfa (od 2009.), skrbi o običaju čuvanja Božjeg groba u katedrali u Subotici (od početka XXI. st.), s Hrvatskom čitaonicom iz Subotice suorganizator je Pokrajinskoga susreta pučkih pjesnika Lira naiva (od 2003.), a obnovilo je i spomen-kuću Bele Gabrića, u kojoj je imalo sjedište od 2005. Komorni zbor Collegium musicum catholicum djeluje u sklopu Društva od 2004. Od 1991. dodjeljuje godišnju Antušovu nagradu, koja od 2008. nosi naziv Antunovićeva nagrada .

Na čelu Društva isprva je Lazar Ivan Krmpotić (1990.-95.), a poslije njega Andrija Kopilović.

U pastoralnom centru „Augustinianum“ u Subotici održana je 25. lipnja 2013. godine izborna skupština Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović. Na izbornoj skupštini usvojene su izmjene i dopune statuta, a promijenjen je i naziv te ustanove. Umjesto dosadašnjeg Katoličkog instituta, ta značajna ustanova Crkve u Hrvata Subotičke biskupije od tada nosi ime Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović. Tu izbornu skupštinu pripremilo je radno predsjedništvo koje je imenovao biskup Ivan Pénzes. Radno predsjedništvo je radilo u sastavu: mons. Stjepan Beretić, dr. sc. Andrija Anišić i dr. sc. Josip Ivanović dok je tajničke poslove obavljao dr. sc. Ivica Ivanković Radak.

Na skupštini je izabrano novo predsjedništvo Društva koje čine: mons. Stjepan Beretić, predsjednik, dr. sc. Josip Ivanović, potpredsjednik, dr. sc. Ivica Ivanković Radak, tajnik te Lazar Cvijin, rizničar. Također su izabrani pročelnici pojedinih odjela Društva. Društvo umjesto dosadašnjih devet odjela ima svega pet.

Na čelu Bunjevačko-šokačke knjižnice Ivan Kujundžić je prof. Katarina Čeliković, Petar Skenderović rukovodi Arhivskim odjelom Lajčo Budanović, Odjel za znanost, književnost i umjetnost Josip Andrić vodi master književnosti i engleskog jezika Kristijan Vekonj. Na čelu Etnografskog odjela Blaško Rajić je prof. Jelena Piuković, a pročelnik Nakladničkog odjela Ivan Evetović je dr. sc. Andrija Anišić. Osim pročelnika pojedinih odjela, Josip Štefković i dr. med. Marija Mandić izabrani su za članove Vijeća Društva. Službu nadzora Društva vrše Franjo Ivanković, Ladislav Suknović i Ljubomir Mesaroš.

Katarina Čeliković

Lista Udruga