Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Kolonija Provala2013Likovnu koloniju „Provala“ organizira Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo Dukat Vajska-Bođani od 2007. godine, na jezeru Provala, po kojem je i dobila naziv.

Kolonija slamarki2015 0PRVA KOLONIJA NAIVE U TEHNICI SLAME, likovna manifestacija u Tavankutu. Nastala je na tragu višedesetljetne prakse postojanja stvaranja slika, kruna i drugih predmeta od slame među bunjevačkim Hrvatima u okolici Subotice. Kako je riječ pretežito o ženama koje rade sa slamom kao sredstvom vlastitog likovnog izraza, popularno su nazvane „slamarke divojke“.

Osnovana je 1986., a saziv se održava jednom godišnje u drugoj polovici mjeseca srpnja. Organizira je, kao dio svojih aktivnosti, mjesno Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec i Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame iz Tavankuta. Do 2015. je održano 30 saziva.

Lista svih Manifestacija