Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Izdvajamo

Na svom redovitom radnom susretu, održanom 30. studenoga 2019. godine u Stanišiću, u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatskoga nacionalnog vijeća, predstavnici hrvatskih udruga kulture u... detaljnije...

Opsegom do sada najveći, a sadržajem to i potvrđuje, deseti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata tiskan je krajem studenoga 2019. godine. Na 624... detaljnije...

U sunakladi Hrvatske čitaonice i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, u listopadu 2019., povodom XVIII. Dana hrvatske knjige i riječi – dana Balinta Vujkova, objavljena je... detaljnije...

Hrvatsko-ugarska nagodba u svjetlu povijesnih osoba : u povodu njezine 150. obljetnice naziv je nove knjige Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata čiji je autor Zavodov dugogodišnji suradnik docent... detaljnije...

Početkom kolovoza 2019. godine iz tiska je izišla četvrta knjiga Izabranih djela Miroslava Slavka Mađera, prirediteljice dr.sc. Hrvojke Mihanović Salopek, a u zajedničkoj nakladi Društva hrvatskih književnika, Ogranak... detaljnije...

Iz iskusne uredničke ruke i mentorice brojnih studenata prof. dr. sc. Milane Černelić stiže još jedna monografija, na skoro 700 stranica, pod naslovom Tradicijska baština, identitet i migracije... detaljnije...

U povodu obilježavanja 100. obljetnice rođenja pjesnika Jakova Kopilovića (9. VII. 1918. – 18. XI. 1996.), Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je krajem studenoga 2018. na svom internetskom... detaljnije...

Knjiga sabranih pjesama Jakova Kopilovića Ponad jablana sunce, koju je priredila Katarina Čeliković, sredinom studenog 2018. izišla je iz tiska, a objavljuje ju Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata... detaljnije...

U okviru obilježavanja 145. obljetnice rođenja velikog hrvatskog književnika Antuna Gustava Matoša, sredinom lipnja, iz tiska je izašla Matoševa drama Malo pa ništa u nakladi Društva hrvatskih književnika... detaljnije...

Muka zbornik2013-naslovnica-mPotkraj mjeseca studenoga 2013. godine iz tiska je izašao Zbornik radova s IX. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine „Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Hrvata u Podunavlju“, koji je održan od 10. do 13. svibnja 2012. godine u Zagrebu i Somboru, u suorganizaciji udruge „Urbani Šokci“ i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Zbornik je obima 500 stranica, a objavljen u sunakladi Udruge „Pasionska baština“ iz Zagreba i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice. Nastao je kao rezultat međunarodne suradnje u području znanosti ovih dviju organizacija.

Dvadeset i sedam znanstvenih i stručnih radova na tematiku iz pasionske baštine, koje prate sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljeno je u nekoliko tematskoznanstvenih cjelina („Povijest“, „Književnost“ i „Muzikologija“), što znači da je Zbornik interdisciplinarni po naravi. Zbornik sadrži još i „Predgovor“ urednika mr. sc. Joze Čikeša te putopis Smiljane Šunde „Hej salaši… (ili: oko simpozija Pasionska baština, Sombor – svibanj 2012.)“ (str. 477-492) i foto zapis Stjepana Pepeljnjaka (str. 493-500).

Od radova koji su od neposrednog značaja za povijest i pasionsku baštinu, ali i kulturu i umjetnost u cjelini, Hrvata u ugarskom Podunavlju te Vojvodini izdvajaju se sljedeći. U skupini radova iz povijesti, prof. dr. Ivan Balta piše na temu „Zapisi o migracijama i životu Šokaca u kućnim zadrugama od Bosne i Slavonije do Bačke“ (str. 9-24), prof. Vlasta Markasović i Tomo Šalić autori su rada „Doseljavanje bačkih Šokaca u istočnu Slavoniju“ (str. 25-62). Živko Mandić autor je rada „Prijelaz santovačkih Hrvata na pravoslavlje potkraj 19. stoljeća“ (str. 81-98), dok Zdravka Bušić piše o „Naseljavanju hercegovačke djece na područja Slavonije, Srijema, Banata i Bačke u vrijeme godina gladi (1917.-1920.) – Fra Didak Buntić – hercegovački Mojsije (1871.-1922.)“ (str. 99-109). Surčinski svećenik Marko Kljajić piše na temu „Pobožnost križnog puta i pasionska sakralna umjetnost u Srijemu(str. 128-136), Zvonimir Pelajić autor je radnje „Tragom križnog puta i kalvarija u Baču, Plavni, Vajskoj i Bođanima“ (str. 137-149), a Ivan Andrašić „Korizma u Sonti“ (str. 150-152). Prof. dr. Adalbert Rebić autor je rada na temu „Progon bačkih Nijemaca iz Filipova (Philipsdorf) potkraj i poslije Drugog svjetskog rata“ (str. 153-164), a Slavko ŽebićMuka naša gibaračka priča u dvije slike“ (str. 165-176), koja govori na najnovijem stradanju Hrvata iz ovoga mjesta u Srijemu.

Iz područja književnosti, za vojvođanske Hrvate važni su sljedeći objavljeni radovi u ovome Zborniku: dr. sc. Hrvojke Mihanović SalopekPasionske pjesme Lajče Budanovića u kontekstu hrvatske crkvene himnodije“ (str. 216-227), Tomislava ŽigmanovaKrižni putovi u nabožnoj književnosti podunavskih Hrvata“ (str. 228-238), Katarine ČelikovićPasionske teme u kalendaru Subotička Danica(str. 239-246), Đure FrankovićaSunce se raduje Marijinu rođenju... Gospa, Isus i Nedjelja u suncu“ (str. 247-256), dr. sc. Sanje VulićPučka blagdanska imena korizmenih nedjelja i svetoga trodnevlja kod Hrvata u Mađarskoj“ (str. 257-268), Marije ŠeremešićŽivot na tamnoj cesti“ o pjesniku Stipanu Bešlinu (str. 269-278) te Ljiljane SabljakKnjiževna Pasionska baština koliko se Hrvati čitaju i poznaju u Republici Hrvatskoj i Vojvodini pogled iz Narodne knjižnice“ (str. 279-288).

Na koncu, iz muzikologije značajni su radovi dr. sc. Darka ŽubrinićaJosip Andrić, istaknuti hrvatski muzikolog, skladatelj i pisac iz Bačke i autor prve povijesti slovačke glazbe“ (str. 310-322), zatim Josipa JerkovićaDr. Josip Andrić glazbenik s tematikom zavičaja“ (str. 323-370), dr. sc. Rozine Palić JelavićGlazbeni prinosi Ivana Galovića, karmelićanina, oca Alberta od Blažene Djevice Marije“ (str. 371-429), mr. sc. Miroslave Hadžihusejnović ValašekCrkvene pučke pjesme Slavonije, Baranje i Srijema kao kulturno dobro nacrt problematike – stara i nova crkvena pučka glazba“ (str. 430-460), Milice Klaić TarađijaPoslušajte, braćo mila, gorku muku Gospodina, Isukrsta Božjeg Sina...“ (str. 461-464) te Krunoslava ŠokcaKorizmeni pučki napjevi Šokaca u Slavoniji, Baranji, Srijemu i Bačkoj i ansambl Lado“ (str. 465-475).

Zbornik se po cijeni od 1.000 dinara može nabaviti u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata.