Pozovite » (+381) (0)24 535-533

godisnjak1Prvi broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, izašao koncim siječnja 2010. godine, donosi jedan reprezentativan izbor znanstvenih i stručnih radova o Hrvatima u Vojvodini, koji su objavljenih u proteklih desetak godina, a koji nisu bili vidljivi ovdašnjoj javnosti.

Kriteriji, pak, za odabir radnji za ponovnu objavu u, zapravo, nultome broju Godišnjaka bili su sljedeći - a) nesumnjiva znanstvena vrijednost i istraživački novumi u objavljenim djelima; b) tematska raznovrsnost i različite društvene i humanističke znanosti (povijesno nasljeđe, jezikoslovlje, etnologija, sociologija i filozofija); c) prvoobjava je morala biti u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, a da sadržaj ovdašnjem općinstvu nije poznat; d) autorska reprezentacija i pluralnost.

Na koncu, u Godišnjaku je objavljena i jedna radnja u prvoobjavi - riječ je o analizi monografskih publikacija u kojima se izravno i u cijelosti tematizira neki aspekt društvenog ili kulturnog života Hrvata u Vojvodini, objavljene u razdoblju od 1990. zaključno s 2008. godinom.

Knjiga je rasprodana!

Izdanja ZKVH