Pozovite » (+381) (0)24 535-533

ROK ZA PREDAJU RUKOPISA

Tekstove treba predati najkasnije 31. prosinca 2015. godine. One koje dobijemo nakon toga roka nećemo moći uvrstiti u Godišnjak.

FORMAT ZA PREDAJU
Tekstove treba predati u elektroničkom obliku na CD-u ili poslati u privitku (attachment) e-poštom na adresu ured[at]zkvh.org.rs. Datoteku nazovite svojim imenom i prezimenom bez razmaka ili kakva znaka između njih. Molimo nemojte se koristiti dijakritičkim znakovima u nazivu datoteke. Dobar naziv datoteke koju je poslao Marko Marković bio bi markomarkovic.doc.

Budući da se u Zavodu koristimo PC-jem, tekstovi trebaju biti u nekoj od inačica obradnika teksta u Wordu operativnom sustavu Windows XP ili nekoj njegovoj starijoj inačici. Molimo nemojte predavati tekstove napisane na Macintoshu ili u tekstnom obradniku operativnoga sustava Vista jer nemamo odgovarajući program za pretvorbu.

VELIČINA TEKSTA
Radovi mogu biti dugi do 30 stranica, tj. 54.000 znakova s prazninama, uključujući sažetak, bilješke, literaturu i priloge.

 

Detaljne upute za formatiranje rukopisa