Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Posjet Eva Vukasinovic2016Zamjenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana (pučkog pravobranitelja) za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović posjetila je 5. veljače 2016. godine zavode za kulturu vojvođanskih Mađara u Senti i vojvođanskih Hrvata u Subotici.

Na sastancima je bilo riječi o izvorima i načinima njihova financiranja, suradnji zavoda s relevantnim tijelima uprave i ustanovama u zemlji i inozemstvu, programima, projektima i aktivnostima ovih ustanova, objavljeno je na internetskim stranicama ombudsmana.

Budući da je upoznavanje s radom, iskustvima i izazovima s kojima se zavodi za kulturu nacionalnih manjina susreću u svom radu započeto krajem prethodne godine slanjem kratkog upitnika, na sastancima s ravnateljima zavoda razjašnjeni su podaci i dopunjene informacije koje je Pokrajinski zaštitnik građana prikupio na ovaj način.

Posjeti su dio aktivnosti Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana koje ova institucija realizira radi stjecanja uvida u iskustva i izazove s kojima se u radu susreću zavodi za kulturu nacionalnih manjina u AP Vojvodini.