Ispis
Hitovi: 3890

U organizaciji Hrvatske samouprave Pečuha 17. rujna održan je II. pečuški znanstveni skup na temu „Narodnosti i umjetnost" u hrvatskom klubu „August Šenoa" u Pečuhu, u europskom gradu kulture za 2010. godinu.

Na skupu je sudjelovalo petnaest sudionika, među kojima i dvoje Subotičana, Katarina Čeliković, djelatnica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Milovan Miković, urednik izdavačke djelatnosti NIU „Hrvatska riječ".

Skup je otvorila konzulica Republike Hrvatske u Pečuhu Katja Bakija koja je i svojim radom sudjelovala u skupu, a skup je moderirao Đuro Franković.

U ime organizatora skup je pozdravio predsjednik Hrvatske samouprave Pečuha Ivo Đurok.

„Hrvatsku kulturnu scenu u Vojvodini" predstavila je Katarina Čeliković, a rad je nastao kao plod dvaju istraživanja koje je proveo Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata tijekom 2009. i 2010. godine. Cjeloviti prikazi mogu se naći i na portalu Zavoda, na adresi www.zkvh.org.rs u rubrici „dokumenti".

U skupu su sudjelovali i Hrvoje Petrić, Mirko Ćurić, Janja Prodan, Sanja Vulić, Đuro Franković, Katja Bakija, Anđelka Tutek, Nikola Tutek, Anna Snajderics, Robert Hajszan, Đuro Šarošac, Balogh Jánosné Horváth Terézia i Ivo Đurok.

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Wednesday 27th of May 2020 01:51:06 PM