Pozovite » (+381) (0)24 535-533

digitalizirano backo klasje 2Sredinom svibnja 2018. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata objavio je na svom internetskom portalu digitalizirano izdanje vjersko-informativnog lista Bačko klasje, koji se može naći na linku:

periodika

Bačko klasje, vjersko-informativni list nastao je iz župnog lista Horizonti (Bačka Palanka) nakon što su u kolovozu 1978. u prostorijama župnog ureda župe Isusova uskrsnuća u Subotici hrvatski svećenici Subotičke biskupije izabrali Lazara Ivana Krmpotića za urednika vjersko-informativnog lista, nazvanog Bačko klasje. Prvi je broj lista izašao na blagdan Svi sveti 1978. Isprva su članovi uredničkog vijeća bili samo svećenici, ali su se poslije u nj uključili i svjetovni katolički intelektualci, uglavnom umirovljeni.

Iako je nominalno bio dvomjesečnik, list je u stvarnosti izlazio povremeno na 12–48 stranica, ovisno o prikupljenome materijalu. Objavljivao je vijesti iz župa Subotičke biskupije, napise o kulturnoj baštini bunjevačkih i šokačkih Hrvata te papine poruke. List nije imao osiguranih sredstava ni vlastit prostor, a rad je suradnika na dobrovoljnoj osnovi bio organiziran po župnim dvorovima i privatnim kućama. Nakladnik je bio Dekanatski ured u Baču, a od 1991. Institut Ivan Antunović iz Subotice. List je bio uređivan, umnažan i raspačavan u Subotici, a glavni urednik Lazar Ivan Krmpotić bio je župnik najprije u Bačkoj Palanci, poslije u Đurđinu. Posljednji, 78. broj izašao je potkraj 1993.

List je tijekom sveg vremena svojeg izlaženja bio jedini list na hrvatskom jeziku u Bačkoj, a aktivnosti na očuvanju hrvatske narodne svijesti koje su oko njega niknule bile su znatno šire.

Prema: L. I: Krmpotić, Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, sv. 2