Ispis
Kategorija: Vijesti iz zajednice
Hitovi: 1271

studenti u bacuStudenti Filozofskog fakulteta iz Osijeka u okviru izbornog predmeta Slavonski dijalekt obavili su terensko istraživanje u Baču. Prof. dr. sc Ljiljana Kolenić, s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta kaže da studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na studiju hrvatskoga jezika i književnosti mogu izabrati izborni predmet Slavonski dijalekt, a u sklopu tog predmeta predviđeno je i terensko istraživanje.

„Slavonski dijalekt, u narodu poznatiji kao ‚šokački‘, prostire se u Hrvatskoj u Slavoniji i Baranji, ali i izvan hrvatskih državnih granica ima mjesta koja govore slavonskim dijalektom. Preko Dunava, u Srbiji, upravo u Bačkoj nekoliko mjesta još čuva i njeguje svoj govor. Među tim je mjestima i Bač (uz Monoštor, Bereg, Vajsku, Plavnu, Sontu). Svake godine studenti III. godine izbornoga predmeta Slavonski dijalekt odlaze na terensko istraživanje jednoga mjesta u kojem se govori ‚šokački‘. Ove smo godine pod vodstvom doc. dr. sc. Silvije Ćurak, koja je nositeljica predmeta Slavonski dijalekt, posjetili Bač u Bačkoj“, kaže za Hrvatsku riječ profesorica Kolenić. Studenti su snimali kazivače, izvorne govornike toga arhaičnoga hrvatskoga dijalekta, a kao seminarsku obvezu imaju opisati gramatičku strukturu govora koji su snimili (fonologiju, morfologiju, sintaksu), ali posebno i leksik koji je najbolje očuvan.

„Na temelju snimljenih govora studenti će donijeti zaključke o stupnju očuvanosti slavonskoga dijalekta u Baču, gramatici i rječniku te će napisati Rječnik Bača u Bačkoj. To im je ujedno i ispitna zadaća ove godine. Osim snimanja izvornih govornika, iskoristila se prigoda da se posjete i kulturne i povijesne znamenitosti Bača, župnu crkvu, franjevački samostan, tvrđavu“, kaže profesorica Kolenić.

Domaćini studentima iz Osijeka bili su Stanka i Stjepan Čoban iz udruge Tragovi Šokaca iz Bača i vlasnici Etno kuće Didina kuća.

Izvor: Hrvatska riječ (Z. V.)

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Friday 3rd of December 2021 12:20:17 PM