Natječaj Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Srbiji

Objavljeno: 27.04.2016. Pregleda: 32

VeleposlanstvoRH Bg mVeleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji raspisalo je 25. travnja 2016. godine Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije čija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapređenje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su: • programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju  manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.); • programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija i • ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unapređuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove i organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu koje udovoljavaju sljedećim uvjetima: registrirane su i posjeduju važeći statut, poslovnik ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost; aktivno i kontinuirano djeluju najmanje godinu dana do dana raspisivanja natječaja; programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opće/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe hrvatske zajednice u inozemstvu; imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata i vode transparentno financijsko poslovanje.

Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Prijava mora sadržavati: Obrazac prijave (word format), Obrazac proračuna (excel format), Obrazac životopisa – Europass (word format) voditelja/ice programa/projekta s datumom i potpisom, potvrdu o registraciji udruge, ustanove, organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu, presliku poslovnika o radu, statuta ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost, presliku financijskog izvješća o poslovanju u prethodnoj godini i presliku Plana i programa rada za sljedeću godinu.

Neobavezna dokumentacija: materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustrira rad prijavitelja, preporuke (npr. jedinica lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora), obrazac izjave o partnerstvu (word format) ukoliko se program/projekt provodi u partnerstvu.

Obvezne obrasce popunjene na hrvatskome jeziku i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati isključivo poštom na adresu:
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu
Kneza Miloša 62
11 000 Beograd
uz napomenu "Prijava na natječaj".

Rok za prijavu na natječaj je 24. svibnja 2016. godine.

Tekst natječaja te sve potrebne obrasce možete preuzeti ovdje.

Najave i kalendar

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2023
    Najave i kalendar
  • Šesta Književna Panonija u Budimpešti 30. 11. - 1. 12.
  • Nazor – čuvar tradicije somborskih Hrvata
  • Večer ikavice u Stanišiću
  • Godišnji koncert HKUD Vladimir Nazor iz Sombora
  • Božićni koncert u Monoštoru
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima