Nagrada Emerik Pavić za 2022. godinu: Hrvati u Banatu : doseljavanje, tradicijska baština, identitet

Objavljeno: 30.10.2023. Pregleda: 244

Najbolja knjiga u 2022. godini je Hrvati u Banatu : doseljavanje, tradicijska baština, identitet, glavne urednice Marijete Rajković Ivete, odluka je to Povjerenstva Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za izbor najbolje knjige 2022. godine, u sastavu: Ljubica Vuković Dulić kao predsjednica, te članovi Davor Bašić Palković i Dalibor Mergel. Nakladnici nagrađenoga izdanja su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press, te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, a izdanje je priredilo uredništvo koje čine izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, glavna urednica prof. Katarina Čeliković i Adrijana Puškarić.

Obrazloženje odluke

U konkurenciji od ukupno trideset i tri (33) izdanja, od čega su iz područja književnosti osamnaest (18), poblicistike jedno (1), znanosti osam (8) te umjetnosti pet (5), publikacija iz područja znanosti Hrvati u Banatu: doseljavanje, tradicijska baština, identitet (2022.) proglašava se za najbolju, objavljenu knjigu u 2022. godini, a prema utvrđenim kriterijima prema kojima se pri ocjenjivanju Povjerenstvo ravna.

Monografija Hrvati u Banatu: doseljavanje, tradicijska baština, identitet, koju je uredila izv. prof. dr. sc. Marijeta Rajković, kao sunakladnički projekt Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata nastala je kao rezultat etnoloških istraživanja među banatskim Hrvatima, koje su provodili studenti etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tijekom 2019. i 2020. godine, u okviru dvaju izbornih kolegija. Riječ je o pisanim radovima koji objedinjeni prezentiraju sliku o podrijetlu, doseljavanju, povijesti i kulturi pripadnika zajednice Hrvata u Banatu, odnosno o tematiziranju najmalobrojnije hrvatske zajednice u Vojvodini, gdje su terenska istraživanja bila moguća u samo u dva mjesta u Banatu: Starčevu i Opovu, te se najveći broj priloga temelji na istraživanjima provedenim upravo na ovim dvama lokalitetima. Prvi dio priloga monografiji uvode čitatelja u povijesne prilike u kojima egzistira ova zajednica Hrvata, nakon čega slijede etnološko-antropološki prilozi te na kraju bibliografija o banatskim Hrvatima.

Ovom se monografijom zaokružuje serija dragocjenih, suvremenih etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja tradicijske i suvremene baštine Hrvata u Vojvodini, koja su rezultirala monografijama za svako pojedinačno tematsko područje, a to su: Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca (2014.), Tradicijska baština, identitet i migracije Hrvata Šokaca u Bačkoj (2018.) te Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine (2020.), od kojih svaka čini važnu točku najsuvremenijih terenskih zapisa i analize stanja.

Osim svojim znanstvenim doprinosom, ovo knjiško izdanje ocjenjuje se pozitivno i u smislu jedinstva forme i sadržaja, što znači da ispunjava sve uvjete koji su kriterijima propisani, a to su: vrijednost objavljenoga sadržaja, prinos određenome kulturnom području te vizualno-likovno rješenje, koje prikladnom formom usklađuje tekstualni i vizualni sadržaj (fotografije, crteže).

Povjerenstvo čestita glavnoj urednici, autorima radova kao i svim suradnicima na realizaciji ove monografije. Također čestitamo i svim autorima i nakladnicima koji su u protekloj godini dali doprinos knjiškoj produkciji Hrvata u Vojvodini.

Predsjednica povjerenstva Emerik Pavić

Ljubica Vuković Dulić


Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Općinska smotra recitatora Pjesniče naroda mog
  • Znanstveni kolokvij ZKVH-a o ulozi kulturnog nasljeđa bačkih Hrvata Šokaca u ostvarivanju funkcija rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
  • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima