Pozovite » (+381) (0)24 535-533

covHrvatsko nacionalno vijeće i pripadnici hrvatske zajednice u Republici Srbiji iskazali su danas solidarnost sa stradalima u razornom potresu u Hrvatskoj te izražavaju sućut obiteljima nastradalih s nadom da se ovakve tragedije više neće ponavljati. U dogovoru ključnih institucija hrvatske zajednice u Srbiji, odlučeno je da će se za stradale prikupljati isključivo financijska pomoć.

Godisnjak 10Objava sadržaja Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata redovito slijedi nakon objave novog broja, a za onaj prethodni. Ova je praksa nastavljena i objavom sadržaja 10. broja Godišnjaka koji su sada dostupni i na mrežnoj stranici ZKVH-a, a dostupni su na sljedećoj adresi: http://www.zkvh.org.rs/index.php/god-sep/10-2018

15. hrvatski knjizevni dani FOTOTreći mrežni program u sklopu manifestacije 15. slavonsko-baranjsko-srijemski hrvatski književni dani, održava se u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske iz Đakova pod nazivom „Mlada hrvatska književna kritika iz Vojvodine – predstavljanje Zbornika đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara XXII.“, u suradnji s đakovačkim Ogrankom Matice hrvatske.

kalendar naslovnicaBogata baština – trajni zalog naše budućnosti tema je zidnog i stolnog kalendara za 2021. godinu u čijoj izradi i objavi zajednički sudjeluju hrvatske profesionalne institucije i organizacije: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, NIU Hrvatska riječ i Hrvatsko nacionalno vijeće. Kalendar izlazi pod sloganom Godine novog preporoda te se na 12 listova nalaze sljedeće teme: Nematerijalna kulturna baština, Tradicijska kultura, Sakralna baština, Obrazovanje i jezik, Tiskovine i informiranje, Književnost, Kazalište i film, Likovne umjetnosti, Glazba, Filozofija i znanost, Društveno djelovanje i sport i Politički život. Svaka od tema ima kraći opis koji prate izabrane fotografije. U izradi ovoga kalendara sudjelovali su povjesničar Vladimir Nimčević i ravnatelj ZKVH-a Tomislav Žigmanov te dizajner Darko Vuković, a tiskan je u Štampariji Zack u Petrovaradinu.