Godišnjak za znanstvena istraživanja 14

Objavljeno: 27.09.2023. Pregleda: 134

Naruči

Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata broj 14 za 2022. godinu tiskan je krajem kolovoza 2023. godine. Na 380 stranica časopis donosi deset znanstvenih i stručnih radnji podijeljenih u pet tematskih cjelina koje donose nove prinose iz društvenih i humanističkih znanosti, značajnih za sve subetničke skupine Hrvata u Vojvodini.

U prvoj cjelini naslovljenoj Povijesne znanosti – prostor, procesi, događaji šest je radnji, a otvara ju povjesničar Vladimir Nimčević temom Bački Raci (Hrvati i Srbi) u Kuručkom ustanku (str. 9-39) u kojoj predstavlja doprinos istraživanju ustanka Ferenca Rákóczija te je ujedno osnova za daljnje istraživanje povijesti Srednjeg Podunavlja. Vladin povjerenik i subotički veliki župan Luka Plesković i Zemaljska mađarska stranka (Országos magyar párt). Bački Bunjevci i Mađari (1918. – 1927.) (str. 41-66) naslov je rada stalnog suradnika Ladislava Heke iz Segedina, a Robert Skenderović piše o aktualnoj temi u Godini novog preporoda Lajčo Budanović, nositelj vjerskog, društvenog i kulturnog života bačkih Hrvata – povodom 150. godišnjice rođenja (str. 67-75). Vladimir Nimčević svoje istraživanje o Josi Šokčiću nastavlja temom Rad Jose Šokčića o Bozi Šarčeviću (str. 77-103), a suradnik Ivan Armanda svoje istraživanje naslovljava Filijala Družbe sestara Naše Gospe u Dobrni (1936. – 1941. i 1945. – 1948.) (str. 105-114)Dominik Deman piše vrlo zanimljiv rad Znameniti Petrovararadinac Franjo Malin (str. 115-152) kojim se otkriva do sada (pre)malo poznati kulturni djelatnik iz Petrovaradina, prvi i do sada jedini Hrvat u upravi Matice srpske.

Nova cjelina, Zavičajna toponomastika, donosi opširan rad Maria Bare Panonski Slaveni i podunavski Hrvati: toponimske i jezične poveznice (str. 155-217) u kojem daje osnovne povijesne podatke o panonskim Slavenima, drugi dio rada posvećen je arhaičnim jezičnim tragovima u Hrvata Šokaca u Bačkoj i potvrde tih jezičnih elemenata u toponimiji, a treći dio nudi pregled toponima s povijesnog prostora južnog ugarskog Podunavlja s predloženom slavenskom etimologijom.

U trećoj tematskoj cjelini pod naslovom Jezikoslovlje dva su rada Perice Vujića: Sintaktostilistička obilježja romana „Posliednji Gizdarev“ Ivana Antunovića (str. 213-218) i Vukovska norma u „Subotičkom športskom Listu“ (1935. – 1940.) (str. 219-279) u kojima se obrađuju jezikoslovne teme vezane uz Hrvate u Vojvodini.

Još jedna aktualna tema u tematu Kazalište i kazališne prakse našla je mjesto u ovom broju Godišnjaka, a riječ je o radu Nevene Baštovanović Analiza kazališnih praksi Hrvata u Srbiji za posljednje desetljeće (str. 235-279). Ovaj rad prilog je inicijativi ponovnoga osnutka Drame na hrvatskome jeziku u Narodnome kazalištu u Subotici, gradu s najvećim brojem Hrvata u Srbiji, s bogatim profesionalnim kazališnim životom kroz povijest te amaterizmom danas.

U petoj cjelini Prikazi knjiga (str. 283-300) nalazi se devet prikaza znanstvenih i publicističkih djela o vojvođanskim Hrvatima koje potpisuju Branimir Kopilović, Davor Bašić Palković, Ljubica Vuković Dulić, Zlata Vasiljević i Vladimir Nimčević.

Godišnjak br. 14 završava Dodatcima (str. I-LXXVI) u kojima su Upute suradnicima Godišnjaka za znanstvena istraživanja te popis svih knjiga u (su)nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Godišnjak se objavljuje u nakladi od 300 primjeraka uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Može se nabaviti u prostorijama Zavoda (Laze Mamužića 22, Subotica) ili naručiti putem elektroničke pošte, telefonom ili klikom na opciju Naruči na web stranici Zavoda. Cijena primjerka je 1000,00 dinara.

Naruči

Knjige Izdavaštva

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Koncert Veseli se, o Marijo
  • Dužijanca malenih - prvi dan
  • Godišnji koncert Velikog tamburaškog orkestra HKPD Matija Gubec iz Rume
  • Dužijanca malenih - drugi dan
  • XXIX. Festival dječjeg stvaralaštva Djeca su ukras svijeta
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima