Knjige izdavaštva

 • Godišnjak za znanstvena istraživanja 14

  Godišnjak za znanstvena istraživanja 14

  Naruči
 • Antun Gustav Matoš: Domovini iz tuđine

  Antun Gustav Matoš: Domovini iz tuđine

  Naruči
 • Biskup Lajčo Budanović (Bajmak, 27. III. 1873. – Subotica, 16. III. 1958.)

  Biskup Lajčo Budanović (Bajmak, 27. III. 1873. – Subotica, 16. III. 1958.)

  Naruči
 • Nova riječ 1-2 za 2022.

  Nova riječ 1-2 za 2022.

  Naruči
 • Hrvati u Banatu: Doseljavanje, tradicijska baština, identitet

  Hrvati u Banatu: Doseljavanje, tradicijska baština, identitet

  Naruči
 • Živa baština : Nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji

  Živa baština : Nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji

  Naruči
 • Izabrana djela Balinta Vujkova: Basne i pripovijetke

  Izabrana djela Balinta Vujkova: Basne i pripovijetke

  Naruči
 • Dani hrvatske knjige i riječi 2021. – zbornik radova

  Dani hrvatske knjige i riječi 2021. – zbornik radova

  Naruči
 • Robert Frangeš Mihanović (Srijemska Mitrovica, 2. X. 1872. – Zagreb, 12. I. 1940.) – katalog izložbe

  Robert Frangeš Mihanović (Srijemska Mitrovica, 2. X. 1872. – Zagreb, 12. I. 1940.) – katalog izložbe

  Naruči
 • Gustav Matković (Subotica, 12. IX. 1922. – 25. VII. 1990.) – katalog izložbe

  Gustav Matković (Subotica, 12. IX. 1922. – 25. VII. 1990.) – katalog izložbe

  Naruči
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja 13

  Godišnjak za znanstvena istraživanja 13

  Naruči
 • Antun Gustav Matoš: Josipu Jurju I, kralju naših svih ideala

  Antun Gustav Matoš: Josipu Jurju I, kralju naših svih ideala

  Naruči
 • Ivan Armanda: Majka Anuncijata Kopunović (1887. – 1956.)

  Ivan Armanda: Majka Anuncijata Kopunović (1887. – 1956.)

  Naruči
 • Dražen Živić, Sandra Cvikić, Tomislav Žigmanov: Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini : aktualni trendovi, izazovi i perspektive

  Dražen Živić, Sandra Cvikić, Tomislav Žigmanov: Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini : aktualni trendovi, izazovi i perspektive

  Naruči
 • Nova riječ 1-2 za 2021.

  Nova riječ 1-2 za 2021.

  Naruči
 • Vojislav Sekelj: Više, više od riječi : sabrane pjesme

  Vojislav Sekelj: Više, više od riječi : sabrane pjesme

  Naruči
 • Dani hrvatske knjige i riječi 2020 – zbornik radova

  Dani hrvatske knjige i riječi 2020 – zbornik radova

  Naruči
 • Izabrana djela Balinta Vujkova : Pripovi(je)tke 2

  Izabrana djela Balinta Vujkova : Pripovi(je)tke 2

  Naruči
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja 12

  Godišnjak za znanstvena istraživanja 12

  Naruči
 • Nova riječ 1-2 za 2020.

  Nova riječ 1-2 za 2020.

  Naruči

Moglo bi Vas zanimati...

 • 2023
  Najave i kalendar
 • 10. likovna kolonija u Šidu
 • XIII. Tavankutski festival voća
 • HosanaFest 2023
 • VI. Međunarodni festival tradicijskog pjevanja
 • Dani hrvatske knjige i riječi - dani Balinta Vujkova 25. 10. – 28. 10. 2023.
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima