Stvaralaštvo u tehnici slame kod bunjevačkih Hrvata u Bačkoj

Objavljeno: 10.11.2022. Pregleda: 92

Vrsta: Umijeća

Naziv: Stvaralaštvo u tehnici slame kod bunjevačkih Hrvata u Bačkoj

Autorica: Ljubica Vuković Dulić

Od slame oblikovani predmeti danas su snažan identifikacijski element bunjevačkih Hrvata. Više od stoljeća razvijana tvoračka tehnika rada u slami prezentira tradicijsku kulturu, stvara slike, krune i sakralne predmete s elementima naivne umjetnosti, ali i nove izražajne oblike poput suvenira, koji svoju primjenu nalaze i u suvremenome društvu.

Poticaj da se vijenac od klasja razvije u raskošniji oblik – krunu – došao je kada je 1911. dobio značajnu i simboličku ulogu u Dužijanci – crkvenoj proslavi završetka žetve, kada postaje predmetom crkvenog rituala. Predstavlja simbol zahvale, nazvan je krunom jer je svojim oblikom na krunu i podsjećao, a kojim se priznavao kao simbol vlasti božanske i zemaljske. Kruna od slame predmet je iz religijske kulture, koji je iznikao iz narodne tradicije pletenja žitnoga vijenca koji se kao takav na kraju žetve poklanjao domaćinu imanja, te bio smještan na istaknuto mjesto u kući.

Slika od slame danas je jedan od prepoznatljivih oblika likovnog izražavanja kod bunjevačkih Hrvata, vezan gotovo isključivo za žensku populaciju tzv. slamarke. Tehnika izrade slika od slame razvila se iz pučke vještine izrade sitnih trodimenzionalnih predmeta od slame. Prva slika nastaje 1962. godine, a izradila ju je Ana Milodanović. Vještina izrade slika od slame razvijala se prvotno isključivo u selima nadomak Subotice (Đurđin, Stari Žednik, Tavankut, Mala Bosna), dok se u novije vrijeme, ponajprije danas ova tehnika njeguje i u gradskim sredinama. Razvojni put tehnike izrade slika od slame očituje se ponajprije u razvoju pletiva koji su osnovni gradivni elementi slike te u tematskim prikazima.

Ovaj tip predmeta određujemo kao djela narodne i naivne umjetnosti te umijeća. Njihovi glavni oblikovni elementi jesu određene vrste pletiva od žitnih slamki, kao i cijepane slamke te izrezani, isječeni i na slične načine oblikovani dijelovi stabljike žitne slamke, koji se slažu jedan pored drugog, jedan preko drugog, tvoreći na taj način različite oblike.

Ovo umijeće izrade ukrasnih predmeta, slika i kruna od slame je živo i dio je više kulturnih i tradicijskih manifestacija, ponajprije Dužijance. U Tavankutu kraj Subotice održava se Prva kolonija naive u tehnici slame koja ima svoj galerijski prostor, a okuplja veliki broj vještih stvaralaca.

Foto: NIU Hrvatska riječ; UBH Dužijanca; privatno vlasništvo

Katalog NKB Hrvata u Srbiji – Živa baština

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Dani Hrvata Bunjevaca u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • ZKVH i Prelje u programu Noć muzeja u Baji
  • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
  • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
  • Izložba Vrijeme nade – slamarska umjetnost NKB Hrvata Bunjevaca i Ukrajinaca
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima