Utemeljeno Povjerenstvo za dodjelu trijenalne nagrade Tomo Vereš za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike

Objavljeno: 02.09.2022. Pregleda: 95

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata imenovao je krajem kolovoza 2022. godine Povjerenstvo za izbor najbolje knjige u području znanosti i publicistike, koja je objavljena u razdoblju od 2019. do 2021. godine, a koja se dodjeljuje 2022. godine, u sljedećem sastavu:

  • dr. sc. Jasminka Dulić, dipl. sociologinja, predsjednica
  • dr. sc. Mario Bara, prof. povijesti i sociologije, član
  • Dragan Muharem, dipl. teolog., član

Zadaća je Povjerenstva od 51 naslova objavljenih tijekom razdoblja od 2019. do zaključno 2021. godine, odabrati najbolju knjigu, uzimajući u obzir ponajprije sadržaj i njegovu znanstvenu ili publicističku relevantnost.

Nagrada Tomo Vereš za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike bit će svečano uručena u listopadu 2022. u okviru manifestacije Dani hrvatske knjige i riječi – dani Balinta Vujkova. Osim diplome i plakete, nagrada će imati i svoj novčani iznos.

Podsjetimo, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je, u cilju pospješivanja sustavnoga pristupa valorizaciji aktualne knjiške produkcije među Hrvatima u Vojvodini, 2013. godine ustanovio trijenalnu nagradu za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike, koja nosi ime jednog od najznačajnijih hrvatskih intelektualaca iz Vojvodine XX. stoljeća, filozofskog i teološkog pisca Tome Vereša (Subotica, 24. veljače 1930. – Zagreb, 9. prosinca 2002.).

Za nagradu Tomo Vereš natječu se knjige autora Hrvata iz Vojvodine, knjige na hrvatskom jeziku objavljene u Vojvodini i knjige o Hrvatima u Vojvodini, koje su objavljene tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini dodjele nagrade, u području znanosti i publicistike. Posebna se pozornost obraća na djela iz društvenih i humanističkih znanosti koje su od značaja za očuvanje i razvoj nacionalne svijesti i identiteta, kao što su povijest, jezikoslovne znanosti, znanost o književnosti, povijest umjetnosti, etnologija, demografija, sociologija, kulturologija, filozofija, politologija te djela interdisciplinarnoga karaktera. Nagrada se dodjeljuje za knjigu čije su formalne odlike i sadržajne sastavnice sukladne standardima znanstvene metodologije, koja tematski obuhvaća cjeloviti društveni fenomen, u kojoj su objavljene nove spoznaje u istraživanjima povijesti i sadašnjosti Hrvata u Vojvodini i čiji su prinosi od trajne vrijednosti za znanstveni i publicistički život Hrvata u Vojvodini. Za tri kalendarske godine dodjeljuje se jedna nagrada.

Više o nagradi Tomo Vereš kao i popis prethodnih dobitnika ove nagrade možete vidjeti na sljedećem linku: Nagrada Tomo Vereš

Povjerenstvo će pred sobom imati 51 knjigu:

I. Znanost

a) leksikografija 

1. Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 14, Ku-Kv, [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2019., IV, 103 str. – naklada 500.

2. Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 15, L-Mal, [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2021., IV, 164 str. – naklada 500.

b) povijest

3. Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi : zbornik radova sa Znanstveno-stručnoga skupa, održanoga u Zagrebu i Subotici od 9. do 11. listopada 2019., ur. Mario Bara, Filip Galović i Lucija Mihaljević, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2020., 400 str. – naklada 300.

4. Paulinum : Subotica, od 1962. do danas = Szabadka, 1962-től napjainkig / [pripremila Biskupijska klasična gimnazija i sjemenište (kolegij) „Paulinum“ = összeállította A Paulinum Püspökségi Gimnázium és Szeminárium (Kollégium)]. – Novi Sad : Agapé, 2019. (Budisava : Krimel). (Uporedo hrv. i mađ. tekst), 176 str. – naklada 500.

5. Spomenica Župe Presvetog Trojstva u Somboru / [Stjepan Beretić, Gábor Drobina, Josip Pekanović ; fotografije Gábor Drobina ... et al.], Rimokatolička župa Presveto Trojstvo - Katoličko društvo „Ivan Antunović“, Sombor – Subotica, 2019., 251 str. – naklada 1000.

6. Evetović, Matija, Život i rad Paje Kujundžića : 1859-1915; [priredio Slaven Bačić]. Hrvatsko akademsko društvo, Subotica, 2019., 203 str. – naklada 250.

7. Heka, Ladislav, Hrvatsko-ugarska nagodba u svjetlu povijesnih osoba : u povodu njezine 150. obljetnice, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2019., 295 str. : ilustr. – naklada 400.

8. Kljajić, Marko, Sveti Juraj u Petrovaradinu, [fotografije Srđan Veljović ... [et al.], Hrvatska čitaonica „Fischer“, Surčin, 2019., 397 str. – naklada 400.

9. Skenderović, Ivan, Tragom starih matičnih knjiga u Subotici : povijest jedne male grane velike porodice Skenderović, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2020., 252 str. ; ilustr. – naklada 500.

c) kulturologija – obrazovanje 

10. Fenomen dečijih opera Franje Štefanovića / [urednik Darko Polić], Petrovaradin : Zaklada "Spomen-dom bana Josipa Jelačića", 2021 (Petrovaradin : Simbol), 62 str. : ilustr. – Radovi na hrv. i srp. jeziku - 300.

11. O Šokcima je rič 2 : kultura Hrvata bačkog Podunavlja : zbornik radova 2020. / [urednik Marija Šeremešić], Sombor : Udruženje građana „Urbani Šokci“, 2020., 240 str. : fotogr. – naklada 100.

12. O Šokcima je rič : zbornik radova. 3, Kultura Hrvata Bačke, Baranje i Srijema u Republici Srpskoj, Republici Hrvatskoj i Republici Mađarskoj / [urednik Marija Šeremešić], Sombor : Udruženje građana "Urbani Šokci", 2021 (Budisava : Krimel), 211 str.: ilustr. – 100.

13. Andrić Penava, Ivana, Franjo Štefanović : kralj opere za djecu, Petrovaradin : HKPD "Jelačić", 2021. 88 str. : ilustr., note. – 500.

14. Jurca, Josip, Katoličke misne i božićne pjesme [Štampane muzikalije] : partiture za tamburaški orkestar, Ruma : Srijemska biskupija, 2021 (Ruma : MPR), 90 str. : note, ilustr. – naklada 100.

15. Miković, Milovan, Idemo li večeras u kazalište?, Matica hrvatska, Subotica, 2020., 392 str. – naklada 300.

16. Prćić, Aleksandra, Izazovi kolektivnog identiteta : školovanje hrvatske manjine u Srbiji na hrvatskom jeziku, Plejada, Zagreb, 2019., 262 str. – naklada 500.

17. Šeremešić, Marija, Monoštor u riječi, slici i pjesmi, Udruženje građana „Urbani Šokci“, Sombor, 2020., 146 str. : ilsutr. – naklada 500.

18. Šeremešić, Marija, Lerić Milica, Šokci i bećarci, Udruženje građana „Urbani Šokci“, Sombor, 2019., 63 str. – naklada 150.

19. Šram, Olga, Cilika Dulić Kasiba, [fotografije Augustin Juriga ; dokumentarne fotografije Rajko Ljubić ; prijevod sažetka na engleski Ivana Groznica], Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2020 (Petrovaradin : Simbol), 110 str.: ilustr. – naklada 500.

d) književna i jezikoslovna znanost 

20. Dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova s Međunarodnog savjetovanja knjižničara 2018. godine, zbornik uredila Katarina Čeliković ; [prijevod sažetaka na engleski Ivana Groznica], Hrvatska čitaonica – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2019., 213 str. – naklada 300.

21. Dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa 2019. godine, zbornik uredila Katarina Čeliković, Hrvatska čitaonica – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2020., 253 str. – naklada 300.

22. Dani hrvatske knjige i riječi : dani Balinta Vujkova : zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa 2020. godine, zbornik uredila Katarina Čeliković, Hrvatska čitaonica – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2021., 245 str. – naklada 300.

23. O Šokcima je rič : zbornik radova s Međunarodnoga okrugloga stola [„O šokcima je rič“, Sombor], 2016-2018., [urednici Vladan Čutura, Marija Šeremešić], Udruženje građana „Urbani Šokci“, Sombor, 2019., 392 str. – naklada 100.

24. Čeliković, Katarina, Književnost u zrcalima : оgledi i eseji, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2020., 254 str. – naklada 500.

25. Melvinger, Jasna, Ogledi, Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“, Novi Sad, 2020., 151 str. – naklada 300.

26. Miković, Milovan, Među mnoštvom lica : o pjesništvu vojvođanskih Hrvata u XX. stoljeću, Matica hrvatska, Subotica 2019, 628. str. – naklada 300.

27. Miković, Milovan, Motrišta, rasprave, ogledi, Matica hrvatska, Subotica 2019, 208. str. – naklada 300.

28. Sekulić, Ante, Mariološke rasprave, M-Print – Katoličko društvo „Ivan Antunović“, Zagreb – Subotica, 2020., 246 str. – naklada 200.

e) etnografija/etnologija

29. Čuvari tradicije : zbornik radova : Seminar bunjevačkog stvaralaštva, [urednica Ivana Petrekanić Sič], Tavankut : HKPD „Matija Gubec“, 2021., 153 str. : ilustr. – naklada 500.

30. Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine, glavna urednica Milana Černelić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb – Subotica, 2020., str. 450. – 500.

31. Naglić, Katica, Božićni običaji Hrvata u Surčinu, Novim Banovcima i Novom Slankamenu, Hrvatska čitaonica „Fischer“, Surčin, 2019, str. 48, naklada: 200.

32. Šeremešić, Marija, Ajte s nama : kuvarica, Sombor : Udruženje građana "Urbani Šokci", 2021 (Budisava : Krimel), 126.: ilsutr. – 300.

33. Žganec, Vinko, Izvorne narodne pesme iz Sombora i okoline, uredili Nada Putica, Vesna Ivkov i Pavle Karabasil, Gradski muzej, Sombor, 2019., 389 str. : note, naklada 500.

f) teologija

34. Sveti Roko i Subotica : životopis, štovanje, molitve, [priredio Dražen Skenderović], Katoličko društvo „Ivan Antunović“, Subotica, 2020., 38 str. : fotografije. – naklada 500.

35. Raguž, Ivica:, Ja služim Bogu : Duhovni život majke M. Amadeje Pavlović, Đakovo: Milosrdne kćeri sv. Križa, 2021., 243 str.

36. Stantić, Gerard Tomo, Božja blizina : misli sluge Božjega o. Gerarda Tome Stantića, izabrao Mato Miloš ; [knjigu uredila Katarina Čeliković ; fotografije Larisa Skenderović],: Katoličko društvo „Ivan Antunović“ – Vicepostulatura sl. Božjega o. Gerarda Tome Stantića – Karmelski samostan; Subotica – Sombor :, 2019., 93 str. – naklada 500.

37. [Stantić, Marinko], [S Kristovim križem] : [Križni put], [Subotica] : [Katoličko društvo „Ivan Antunović“], [2020], [16] str. : ilustr.

 

II. Publicistika

38. Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“ : monografija u povodu 15. obljetnice osnutka, [uredništvo Dragana V. Todoreskov ... et al.], Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“, Novi Sad, 2020., 103 str. : fotogr. – naklada 100.

39. Naših prvih deset godina stvaranja lijepoga : (2011-2021) / [Josip Horvat, urednik Dražen Prćić], Subotica : Hrvatska likovna udruga „Croart“, 2021 (Subotica : Rotopress), 320 str. : ilustr. - 200.

40. Kljajić, Marko; Kako je umirao moj narod. 1, Antimemoari, Hrvatska čitaonica „Fischer“, 2020., 664 str. – naklada 1000.

41. Kljajić, Marko, Kako je umirao moj narod. 2, Antimemoari, Hrvatska čitaonica „Fischer“, 2021., 640 str. – naklada 2000.

42. Pinter, Zlatko, Hrvati iz Srijema, Banata i Bačke – Progon i etničko čišćenje (1991. – 1995.), Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, Zagreb, 2020., 410 str.

43. Pinter, Zlatko, Progon i stradanje Hrvata u Vojvodini tijekom Domovinskog rata (prilog kronologiji terora nad Hrvatima u istočnom Srijemu, Banatu i Bačkoj od 1986. do 1995.), Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2020., 529 str.

44. Prćić, Dražen, Priča o fotografiji, 1909. Minerva, Subotica, 2020., 200 str. – naklada 200.

45. Špehar, Josip, Franjevački samostan Bač : povijesni pregled, Franjevački samostan u Baču, 2020.

46. Špehar, Josip, Kako je bajka postala istina, Franjevački samostan u Baču, 2020.

47. Tomlekin, Branimir Miroslav, Otvorena pisma. 1, Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“, Novi Sad, 2020., 212 str. – naklada 100.

48. Tomlekin, Branimir Miroslav, Otvorena pisma. 2, Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“, Novi Sad, 2020., 200 str. – naklada 100.

49. Tomlekin, Branimir Miroslav, Plači Vojvodino. 1, Novi Sad : Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“, 2021 (Novi Sad : Uncle Vanya's booktique), 214 str. – 100.

50. Tomlekin, Branimir Miroslav, Plači Vojvodino. 2, Novi Sad : Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“, 2021 (Novi Sad : Uncle Vanya's booktique), 198 str. – 100.

51. Tomlekin, Branimir Miroslav, Žigicarijada : (knjiga o bolesnoj mržnji), Novi Sad : Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“, 2021 (Novi Sad : Uncle Vanya's booktique), 194 str. – 100.

Obaveštenje o kolačićima